ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Η προκαταβολή πρέπει να ναι το 30% του συνολικού κόστους της διαμονής σας. Αυτό μπορεί να γίνει με κατάθεση του ανάλογου ποσού με τους προαναφερόμενους τρόπους.

Το υπόλοιπο θα πρέπει να καταβηθεί κατά την άφιξη.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Αν η ακύρωση γίνει τουλάχιστον 22 ημέρες πριν την άφιξη, τότε επιστρέφει το 100% της προκαταβολής πλην των εξόδων.

Αν η ακύρωση γίνει μετά από το όριο των 22 ημερών, τότε η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Σε περίπτωση που αποφασίσετε να αναχωρήσετε νωρίτερα, είστε υπόχρεοι στη καταβολή του 50% του κόστους της υπόλοιπης διαμονής για τη διάρκεια που έχετε κλείσει, σύμφωνα με το νόμο, άρθρο 8 του Ν1652/86/ GG 167 A.

ΑΦΙΞΕΙΣ & ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε και να είμαστε έτοιμοι για τις καινούργιες αφίξεις, παρακαλείσθε η άφιξη και η αναχώρησή σας να γίνει στα παρακάτω ωράρια.

Άφιξη μετά τις: 14:00
Αναχώρηση έως τις: 12:00